Koronapause – filmer og teori

Det er tøffe tider for mange nå med sykdom og usikkerhet.
Alle fysiske treningstilbud er inntil videre stengt. Vi kommer tilbake med mer info når senteret åpner igjen. I mellomtiden jobber vi med å få på plass meget gode onlinetilbud.

1) Qigong Daoyin:
Jeg har spilt inn alle de 9 øvelsene som er på grunnkurset.
De finner du her: https://vimeo.com/channels/qigongdaoyin
Passord: BuQi2020

2) Spontan Qigong:
Jeg har spilt inn de 8 øvelsene i Taijiwuxigong.
De finner du her: https://vimeo.com/channels/Taijiwuxigong
Passord: BuQi2020

OBS!
Det er viktig at du ikke lærer fra deg øvelsene til personer som ikke har vært på kurs hvis du ikke har instruktørutdannelse. Instruktørene vet hvordan øvelsene kan undervises uten at deltakerne får ubehagelige reaksjoner:

3) Online påskekurs: 5 dager med 4 økter pr dag, 6 instruktører fra Bergen og Oslo:
https://www.qigongsenteret.no/online-paskeretreat/?fbclid=IwAR0z1i1Br22yMK4vmVFc30sYUCoXN8nlYOMtZHBSg-yZS-YcfVCBzSoKdrM

4) Vi kommer med flere gode onlinetreninger etterhvert.

5) Skriv om BUQI-systemet og teorien:
Link: https://onedrive.live.com/?id=656D0D5A519BC291%211474&challengeToken=%21AAOCZDXLuq3%2DOX4&v=validatepermission
Passord: Gong2020