Nye rutiner pga. Korona-situasjonen

Pga tiltak for å forebygge smitte gjennomfører vi en rekke endringer i rutinene fra og med 18. august:

GRUNNKURS:
– Det blir kun ett nybegynnerkurs/grunnkurs, tirsdager kl 17-18

VIDEREGÅENDE:
– Kun månedlig avtale, drop-in kuttes inntil videre for fysisk trening på senteret
– Onlintrening med ukentlig Qigong, Taiji, Meditasjon og Daoyin tilbys gratis til alle som har månedlig avtale/betalende medlemmer videregående
– Mulighet for kun onlinetrening. (Prisen er 399/mnd)

FOR ALLE:
– Vi trenger 15 minutt til vask og desinfisering mellom gruppene. Derfor åpnes dørene først når ditt kurs begynner.
– Vi reduserer til 7 personer pr økt
– Alle må registreres for hver trening (påmelding i Spond) for å ha god oversikt ift smittesporing
– Det blir økt mulighet for privattrening med Cato B. og BUQI-behandling (flere behandlere)
– Det blir helgekurs i høst, mer info kommer om tid og sted

TIMEPLAN TIRSDAGER:
16:00-17:50 Privattrening/behandling (må avtales fra gang til gang)
17:00 – 18:00 Grunnkurs Qigong (Taijiwuxigong)
18:15-19:15 Videregående 1
19:30-20:30 Videregående 2
20:45-21:45 Videregående 3

Inntil videre er det ikke trening på Os eller medlemstrening på senteret.

Kontaktinfo:
cb@taichikurs.no